Home Werkzaamheden Producten Algemenevoorwaarde Contact
Het maken van bronbemalingen voor het verlagen van de grondwaterstand t.b.v. bouwputten, rioolleidingen kabelsleufen etc Deze wordt als de grondsoort goed is, bij vacuumbemaling handmatig gespoten. Hierdoor is de kans op schade aan kabels en/of leidingen zeer gering Soorten van bemaling: Vacuumbemaling Deepwellbemaling Drainagebemaling Openbemaling Het verhuren van pompen voor riool over te pompen. Dompelpompen Vuilwaterpompen Het maken van waterputten Het controleren van brandputten
Onze werkzaamheden bestaan uit:
Contact:  tel.077-3517338,  email: info@oomen-venlo.nl, adres: Hakkesstraat 48, 5916 PX Venlo
Werkzaamheden